Integració europea i Crisi de l’Estat-Nació

Curso Artefakte integración europea y crisis del estado nación

Dinamitzador: Oriol Costa, professor agregat UAB

Lloc: Artefakte llibreria, carrer Viladomat, 144 (Barcelona)

Inscripcions: Clica aquí

Sinopsi:

El curs analitzarà el procés d’integració europea a la llum dels canvis que la globalització ha imprès en l’estat-nació; és a dir: en tant que conseqüència i en tant que causa dels processos de transformació que els estats han experimentat a Europa (occidental) en les darreres 4 dècades. S’observaran, així mateix, els impactes que tot plegat està tenint en la re-estructuració del debat polític.

En una primera part, observarem les darreres 7 dècades com la successió de dues fases marcades per dos blocs històrics ben diferenciats. Una arriba fins la primera meitat dels anys setanta i l’altra arrenca a finals d’aquella mateixa dècada. Les dues fases tenen configuracions de classe, ideològiques i institucionals diferents, amb implicacions molt rellevants per a l’estat-nació.

Seguidament analitzarem el debat obert en el sí del projecte d’integració europea a principis dels anys vuitantes i la forma en que es va resoldre. L’objectiu, en aquest punt, és intentar entendre aquest debat a la llum del canvi de bloc històric al que ens referíem abans, per tal de comprendre l’especificitat de la crisi de l’estat-nació per als països membres de la UE. S’observarà també una faceta concreta (però molt important) d’aquest mateix fenomen: la gestió de la crisi econòmica (convertida en crisi de la zona euro).

Els dilemes plantejats per la crisi de l’estat-nació estan re-articulant els debats i els eixos del conflicte polític a les societats occidentals, i molt en particular a les societats de l’Europa occidental. La segona part del mòdul estarà dedicada a analitzar aquest procés, els seus contorns i les seves conseqüències polítiques. Entre elles hi ha, tancant el cercle, la forma en com alguns estats clau estan enfrontant-se a la crisi de la zona euro.

Bibliografia:

Baldwin, Richard (2016). The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization. Harvard University Press.
Bickerton, C. J. (2012). European integration: From nation-states to member states. Oxford University Press.
Gill, S., & Cutler, A. C. (Eds.). (2014). New constitutionalism and world order. Cambridge University Press.
Milanovic, B. (2016). Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization. Harvard University Press.
Rodrik, D. (2011). The globalization paradox: democracy and the future of the world economy. WW Norton & Company.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

La moderación de comentarios está activada. Su comentario podría tardar cierto tiempo en aparecer.